Ekumenický1. Kronická24,20

1. Kronická 24:20

Os­tat­ní leviti: Zo synov Am­rámových: Šúbael, zo synov Šúbaela: Jech­deja.


Verš v kontexte

19 To je ich služob­né za­radenie na ná­stup do domu Hos­podina podľa poriad­ku za­vedeného ich pra­ot­com Áronom podľa príkazu Hos­podina, Boha Iz­raela. 20 Os­tat­ní leviti: Zo synov Am­rámových: Šúbael, zo synov Šúbaela: Jech­deja. 21 Po­kiaľ ide o Rechabju, z jeho synov bol predákom Jiššija.

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

20 A čo do os­tat­ných synov Léviho. Zo synov Am­ramových Šubael, zo synov Šubaelových Jech­deiáš.

Evanjelický

20 Z os­tat­ných po­tom­kov Lévího: zo synov Am­ráma: Šúbáél, zo synov Šúbáéla: Jech­deja,

Ekumenický

20 Os­tat­ní leviti: Zo synov Am­rámových: Šúbael, zo synov Šúbaela: Jech­deja.

Bible21

20 K ostatním Levi­ho synům patřili: Ze synů Amra­mových: Šubael. Ze synů Šu­bae­lových: Je­chdeáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček