Bible211. Letopisů16,32

1. Letopisů 16:32

Moře ať burácí se vším, co je v něm, celý svě­ta kraj ať se ra­duje.


Verš v kontexte

31 jásej­te, ne­besa, země ať ra­duje se, národům řekně­te: „Hos­po­din kraluje!“ 32 Moře ať burácí se vším, co je v něm, celý svě­ta kraj ať se ra­duje. 33 Před Hos­po­di­nem ať zvučí stro­my v lese: „Přichází, aby sou­dil zem!“

späť na 1. Letopisů, 16

Príbuzné preklady Roháček

32 Nech hučiac buráca more i jeho náp­lň! Nech sa veselí pole i všet­ko, čo je na ňom!

Evanjelický

32 Nech hučí more i to, čo ho na­pĺňa! Nech výs­ka pole so všet­kým, čo je na ňom!

Ekumenický

32 Nech hučí more i čo ho na­pĺňa, nech výs­ka pole a všet­ko na ňom!

Bible21

32 Moře ať burácí se vším, co je v něm, celý svě­ta kraj ať se ra­duje.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček