Ekumenický1. Kronická16,32

1. Kronická 16:32

Nech hučí more i čo ho na­pĺňa, nech výs­ka pole a všet­ko na ňom!


Verš v kontexte

31 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech vravia medzi národ­mi: Hos­podin je kráľom! 32 Nech hučí more i čo ho na­pĺňa, nech výs­ka pole a všet­ko na ňom! 33 Nech za­plesajú stromy lesa pred Hos­podinom, lebo pri­chádza súdiť zem!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

32 Nech hučiac buráca more i jeho náp­lň! Nech sa veselí pole i všet­ko, čo je na ňom!

Evanjelický

32 Nech hučí more i to, čo ho na­pĺňa! Nech výs­ka pole so všet­kým, čo je na ňom!

Ekumenický

32 Nech hučí more i čo ho na­pĺňa, nech výs­ka pole a všet­ko na ňom!

Bible21

32 Moře ať burácí se vším, co je v něm, celý svě­ta kraj ať se ra­duje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček