RoháčekŽidom9,26

Židom 9:26

keďže by bol musel mnoho ráz tr­pieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na od­stránenie hriechu svojou obeťou.


Verš v kontexte

25 Ani nie, aby sa čas­to obetoval, ako čo naj­vyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou, 26 keďže by bol musel mnoho ráz tr­pieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na od­stránenie hriechu svojou obeťou. 27 A jako je uložené ľuďom raz zo­mrieť, a po­tom súd,

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 keďže by bol musel mnoho ráz tr­pieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na od­stránenie hriechu svojou obeťou.

Evanjelický

26 Veď inak by musel tr­pieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A On sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou za­hladil hriech.

Ekumenický

26 Veď ináč by bol musel od založenia sveta tr­pieť mnohok­rát. On sa však zjavil teraz na kon­ci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech.

Bible21

26 (to by pak mu­sel od stvoření svě­ta trpět už mno­hokrát), ale ukázal se teď na kon­ci věků, aby svou obětí jednou pro­vž­dy smazal hřích.