RoháčekŽalmy91,2

Žalmy 91:2

Po­viem Hos­podinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.


Verš v kontexte

1 Ten, kto býva v skrýši Naj­vyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho.
2 Po­viem Hos­podinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.
3 Lebo on ťa vy­trh­ne z osíd­la lov­ca, zo zhub­nej nákazy morovej.

späť na Žalmy, 91

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­viem Hos­podinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.

Evanjelický

2 ten vraví Hos­podinovi: Moje útočis­ko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!

Ekumenický

2 nech po­vie Hos­podinovi: Moje útočis­ko a pev­nosť moja je môj Boh, v ktorého dúfam.

Bible21

2 Hos­po­di­nu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“