RoháčekŽalmy78,49

Žalmy 78:49

Po­slal na nich páľu svojeho hnevu, prch­livosť, zúrivosť a súženie pus­tiac na nich zlých an­jelov.


Verš v kontexte

48 Vy­dal ich hovädá hrádu na po­spas a ich dobytok bles­kom hromu.
49 Po­slal na nich páľu svojeho hnevu, prch­livosť, zúrivosť a súženie pus­tiac na nich zlých an­jelov.
50 Spravil svojemu hnevu ces­tu, ne­ušet­ril ich duše od smr­ti a ich statok vy­dal na­pos­pas moru.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

49 Po­slal na nich páľu svojeho hnevu, prch­livosť, zúrivosť a súženie pus­tiac na nich zlých an­jelov.

Evanjelický

49 pálčivosť svoj­ho hnevu pus­til na nich, prch­kosť, zlosť i súženie, húf po­slov nešťas­tia.

Ekumenický

49 Po­slal na nich páľavu svoj­ho hnevu, prud­kého hnevu, prch­kos­ti a súženia, húf po­slov záhuby.

Bible21

49 Planou­cí hněv svůj po­slal na ně, prchlivost, zlo­bu a soužení, anděly zká­zy na ně do­pustil!