EvanjelickýŽalmy78,49

Žalmy 78:49

pálčivosť svoj­ho hnevu pus­til na nich, prch­kosť, zlosť i súženie, húf po­slov nešťas­tia.


Verš v kontexte

48 dobytok vy­dal krupobitiu, ich stáda bles­kom;
49 pálčivosť svoj­ho hnevu pus­til na nich, prch­kosť, zlosť i súženie, húf po­slov nešťas­tia.
50 Ot­voril ces­tu svoj­mu hnevu, ich duše ne­ušet­ril od smr­ti, ich život vy­dal moru.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

49 Po­slal na nich páľu svojeho hnevu, prch­livosť, zúrivosť a súženie pus­tiac na nich zlých an­jelov.

Evanjelický

49 pálčivosť svoj­ho hnevu pus­til na nich, prch­kosť, zlosť i súženie, húf po­slov nešťas­tia.

Ekumenický

49 Po­slal na nich páľavu svoj­ho hnevu, prud­kého hnevu, prch­kos­ti a súženia, húf po­slov záhuby.

Bible21

49 Planou­cí hněv svůj po­slal na ně, prchlivost, zlo­bu a soužení, anděly zká­zy na ně do­pustil!