RoháčekŽalmy139,7

Žalmy 139:7

Kam by som zašiel od tvoj­ho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou?


Verš v kontexte

6 Je to predivná znalosť, nad môj rozum, tak vy­soká, že ne­môžem po ňu.
7 Kam by som zašiel od tvoj­ho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou?
8 Keby som vy­stúpil na nebesia, tam si ty; keby som si po­stlal v hrobe, hľa, i tam si.

späť na Žalmy, 139

Príbuzné preklady Roháček

7 Kam by som zašiel od tvoj­ho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou?

Evanjelický

7 Kam by som mohol záj­sť od Tvoj­ho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem?

Ekumenický

7 Kam by som od­išiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou?

Bible21

7 Kam bych byl uni­kl před du­chem tvým? Před tvo­jí tváří kam bych se skryl?