RoháčekSudcov21,15

Sudcov 21:15

A ľudu bolo ľúto Ben­jamina, pre­tože Hos­podin učinil trh­linu v po­koleniach Iz­raelových.


Verš v kontexte

14 A Ben­jamin sa na­vrátil toho času do svoj­ho dedičs­tva, a dali im ženy, tie, ktoré za­chovali živé zo žien Jabeš-gileáda, ale ne­pos­tačily im tak. 15 A ľudu bolo ľúto Ben­jamina, pre­tože Hos­podin učinil trh­linu v po­koleniach Iz­raelových. 16 Vtedy po­vedali starší ob­ce: Čo by sme moh­li vykonať pre tých, ktorí ešte pozostali, aby sa im tiež dostaly ženy? Lebo sú vy­hubené ženy z Ben­jamina.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 A ľudu bolo ľúto Ben­jamina, pre­tože Hos­podin učinil trh­linu v po­koleniach Iz­raelových.

Evanjelický

15 Ale ľudu bolo ľúto Ben­jamína, keďže Hos­podin urobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela.

Ekumenický

15 Ľud ľutoval Ben­jamínov­cov, lebo Hos­podin spôsobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela.

Bible21

15 Lidu bylo Ben­jamí­na líto, pro­tože Hos­po­din do­pustil v iz­rael­ských kmenech trh­li­nu.