RoháčekSkutky7,54

Skutky 7:54

Skutky apoštolov

A keď to počuli, bolo im, ako by ich bod­nul do srd­ca, a zúriac v hneve škrípali zubami na neho.


Verš v kontexte

53 ktorí ste vzali zákon na nariadenia an­jelov a nezachovali ste. 54 A keď to počuli, bolo im, ako by ich bod­nul do srd­ca, a zúriac v hneve škrípali zubami na neho. 55 A on súc pl­ný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej

späť na Skutky, 7

Príbuzné preklady Roháček

54 A keď to počuli, bolo im, ako by ich bod­nul do srd­ca, a zúriac v hneve škrípali zubami na neho.

Evanjelický

54 Keď to počuli, zúrili v srd­ci a šk­rípali zubami na neho.

Ekumenický

54 Keď to počuli, v duchu zúrili a šk­rípali zubami proti ne­mu.

Bible21

54 Když to slyše­li, rozzuři­li se tak, že na Štěpá­na za­ča­li skřípět zu­by.