RoháčekPríslovia4,21

Príslovia 4:21

Nech ne­odídu od tvojich očí; os­tríhaj ich pro­stred svoj­ho srd­ca.


Verš v kontexte

20 Môj synu, po­zoruj na moje slová; na­kloň svoje ucho k mojim rečiam.
21 Nech ne­odídu od tvojich očí; os­tríhaj ich pro­stred svoj­ho srd­ca.
22 Lebo sú životom tým, ktorí ich naj­dú, a celému ich telu lekár­stvom.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 Nech ne­odídu od tvojich očí; os­tríhaj ich pro­stred svoj­ho srd­ca.

Evanjelický

21 Ne­spúšťaj ich z očí, za­chovaj ich v hĺb­ke srd­ca.

Ekumenický

21 Ne­spúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srd­ca.

Bible21

21 nikdy z nich ne­spouštěj své oči, hluboko v srd­ci si je uchovej.