RoháčekPríslovia4,22

Príslovia 4:22

Lebo sú životom tým, ktorí ich naj­dú, a celému ich telu lekár­stvom.


Verš v kontexte

21 Nech ne­odídu od tvojich očí; os­tríhaj ich pro­stred svoj­ho srd­ca.
22 Lebo sú životom tým, ktorí ich naj­dú, a celému ich telu lekár­stvom.
23 Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo sú životom tým, ktorí ich naj­dú, a celému ich telu lekár­stvom.

Evanjelický

22 Lebo sú životom pre tých, čo ich na­chádzajú, a uzdravením pre celé ich telo.

Ekumenický

22 Veď sú životom pre tých, čo ich na­chádzajú, sú zdravím pre celé ich telo.

Bible21

22 Živo­tem jsou těm, kdo je nacházejí, celému je­jich tělu zdraví dávají: