RoháčekPríslovia3,31

Príslovia 3:31

Nezáviď ukrut­nému človekovi ani si ne­zvoľ ni­ktorej jeho ces­ty.


Verš v kontexte

30 Ne­vaď sa s človekom bez príčiny, ak ti ne­učinil zlého.
31 Nezáviď ukrut­nému človekovi ani si ne­zvoľ ni­ktorej jeho ces­ty.
32 Lebo ohav­nosťou je Hos­podinovi pre­vrátenec, ale jeho taj­ná rada s úp­rim­nými.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 Nezáviď ukrut­nému človekovi ani si ne­zvoľ ni­ktorej jeho ces­ty.

Evanjelický

31 Nezáviď násil­níkovi a ne­voľ ani jed­nu z jeho ciest,

Ekumenický

31 Nezáviď násil­níkovi a ne­zvoľ si nijakú z jeho ciest,

Bible21

31 Ne­záviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest.