RoháčekPríslovia3,13

Príslovia 3:13

Blaho­slavený človek, k­torý našiel múd­rosť, a človek, ktorý nadobudol umnos­ti.


Verš v kontexte

12 Lebo toho, koho miluje Hos­podin, kar­há, a to jako otec syna, k­torého má rád.
13 Blaho­slavený človek, k­torý našiel múd­rosť, a človek, ktorý nadobudol umnos­ti.
14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk strieb­ra a jej dôchodok lepší ako výbor­né zlato.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Blaho­slavený človek, k­torý našiel múd­rosť, a človek, ktorý nadobudol umnos­ti.

Evanjelický

13 Blaho­slavený človek, ktorý našiel múd­rosť, a muž, ktorý zís­kal roz­um­nosť.

Ekumenický

13 Blažený človek, čo našiel múd­rosť, a muž, čo zís­kal roz­um­nosť!

Bible21

13 Blaze člověku, jenž nale­zl moudrost, blaze člověku, jenž zís­kal roz­vahu!