RoháčekPríslovia3,14

Príslovia 3:14

Lebo jej zisk je lepší ako zisk strieb­ra a jej dôchodok lepší ako výbor­né zlato.


Verš v kontexte

13 Blaho­slavený človek, k­torý našiel múd­rosť, a človek, ktorý nadobudol umnos­ti.
14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk strieb­ra a jej dôchodok lepší ako výbor­né zlato.
15 Je drahšia než koraly, a ne­vyrov­najú sa jej ani všet­ky tvoje najžiadúc­nejšie veci.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk strieb­ra a jej dôchodok lepší ako výbor­né zlato.

Evanjelický

14 Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo strieb­ra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato.

Ekumenický

14 Veď zís­kať ju je lepšie, než vlast­niť strieb­ro, jej zisk je nad rýdze zlato.

Bible21

14 Přináší lepší zisk než stříbro, její výno­sy jsou nad zla­to.