RoháčekPríslovia28,21

Príslovia 28:21

Hľadieť na osobu nie je dob­re; ale človek sa čas­to pre kus chleba do­púšťa pre­stúpenia.


Verš v kontexte

20 Ver­ný človek dosiah­ne mnoho rôz­neho požeh­nania; ale ten, kto sa ponáhľa zbohat­núť, nebude bez viny.
21 Hľadieť na osobu nie je dob­re; ale človek sa čas­to pre kus chleba do­púšťa pre­stúpenia.
22 Závist­livý človek sa dych­tivo ženie za majet­kom a ne­vie, že prij­de na neho núdza.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

21 Hľadieť na osobu nie je dob­re; ale človek sa čas­to pre kus chleba do­púšťa pre­stúpenia.

Evanjelický

21 Nie je dob­ré nad­ržiavať nie­komu, ale nie­kto sa už pre skyvu chleba do­púšťa prie­stup­ku.

Ekumenický

21 Nie je dob­ré nad­ržiavať ľuďom, veď za kus chleba sa pre­viní nejeden človek.

Bible21

21 Stranit něko­mu jis­tě dob­ré není; i pro kus chle­ba se mno­hý pro­viní.