RoháčekPríslovia28,22

Príslovia 28:22

Závist­livý človek sa dych­tivo ženie za majet­kom a ne­vie, že prij­de na neho núdza.


Verš v kontexte

21 Hľadieť na osobu nie je dob­re; ale človek sa čas­to pre kus chleba do­púšťa pre­stúpenia.
22 Závist­livý človek sa dych­tivo ženie za majet­kom a ne­vie, že prij­de na neho núdza.
23 Ten, kto kar­há človeka, naj­de po­tom viacej lás­ky ako ten, kto lichotí jazykom.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Závist­livý človek sa dych­tivo ženie za majet­kom a ne­vie, že prij­de na neho núdza.

Evanjelický

22 Závist­livec sa ženie za majet­kom, ne­vie však, že aj na neho príde núdza.

Ekumenický

22 Závist­livec sa na­háňa za majet­kom, no ne­tuší, že doľah­ne na neho bieda.

Bible21

22 La­ko­mec štve se za majetkem, neví, že skončí v chu­době.