RoháčekPríslovia19,21

Príslovia 19:21

Mnohé úmys­ly sú v srd­ci človeka; ale rada Hos­podinova, tá ob­stojí.


Verš v kontexte

20 Po­slúchaj radu a prij­mi kázeň, aby si bol na koniec múd­ry.
21 Mnohé úmys­ly sú v srd­ci človeka; ale rada Hos­podinova, tá ob­stojí.
22 Žiadosť človeka je pre­ukazovať svoju milosť; ale lepší je chudob­ný ako lhár.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 Mnohé úmys­ly sú v srd­ci človeka; ale rada Hos­podinova, tá ob­stojí.

Evanjelický

21 Je veľa myšlienok v srd­ci človeka, ale rada Hos­podinova sa uskutoční.

Ekumenický

21 V ľudskom srd­ci je síce veľa zámerov, no roz­hod­nutie Hos­podina pre­tr­vá.

Bible21

21 Člověk má v srd­ci mno­hé plány, stane se ale, co chce Hos­po­din.