EkumenickýPríslovia19,21

Príslovia 19:21

V ľudskom srd­ci je síce veľa zámerov, no roz­hod­nutie Hos­podina pre­tr­vá.


Verš v kontexte

20 Počúvaj radu a prij­mi výčit­ku, na­pokon zmúd­rieš.
21 V ľudskom srd­ci je síce veľa zámerov, no roz­hod­nutie Hos­podina pre­tr­vá.
22 Od človeka sa žiada ver­nosť, pre­to je na tom lepšie bedár ako pod­vod­ník.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 Mnohé úmys­ly sú v srd­ci človeka; ale rada Hos­podinova, tá ob­stojí.

Evanjelický

21 Je veľa myšlienok v srd­ci človeka, ale rada Hos­podinova sa uskutoční.

Ekumenický

21 V ľudskom srd­ci je síce veľa zámerov, no roz­hod­nutie Hos­podina pre­tr­vá.

Bible21

21 Člověk má v srd­ci mno­hé plány, stane se ale, co chce Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček