RoháčekPríslovia12,22

Príslovia 12:22

Lživé rty sú ohav­nosťou Hos­podinovi; ale tí, ktorí činia prav­du, sa mu ľúbia.


Verš v kontexte

21 Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.
22 Lživé rty sú ohav­nosťou Hos­podinovi; ale tí, ktorí činia prav­du, sa mu ľúbia.
23 Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

22 Lživé rty sú ohav­nosťou Hos­podinovi; ale tí, ktorí činia prav­du, sa mu ľúbia.

Evanjelický

22 Klam­né pery sú ohav­nosťou Hos­podinovi, ale tí, čo ver­ne konajú, sa Mu páčia.

Ekumenický

22 Lživé pery sa protivia Hos­podinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa ver­ne správajú.

Bible21

22 Pro­lhané rty se Hos­po­di­nu hnusí, kdo ži­jí v prav­dě, ti jej po­těší.