RoháčekPríslovia12,23

Príslovia 12:23

Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.


Verš v kontexte

22 Lživé rty sú ohav­nosťou Hos­podinovi; ale tí, ktorí činia prav­du, sa mu ľúbia.
23 Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.
24 Ruka usilov­ných bude panovať, ale ľs­tivá a lenivá bude dávať plat.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 Chyt­rý človek skrýva známosť, ale srd­ce nerozum­ných vyvoláva bláznovstvo.

Evanjelický

23 Opatr­ný človek za­krýva to, čo vie, ale srd­ce bláz­nov vy­kričí svoju bláz­nivosť.

Ekumenický

23 Roz­vážny človek skrýva, čo vie, no srd­ce bláz­nov vy­krikuje hlúpos­ti.

Bible21

23 Roz­vážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrd­la křičí ne­smys­ly.