Roháček4. Mojžišova4,33

4. Mojžišova 4:33

Numeri

To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všet­kej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza.


Verš v kontexte

32 a stĺpy dvora do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky, ich po­v­razy so všet­kým ich náradím a to čo do všet­kej svojej služby. A podľa mena vy­počítate náradie, ktoré majú strážiť a nosiť. 33 To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všet­kej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza. 34 Po­tom spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá obce synov Kehátov­cov podľa ich čeľadí a podľa domu ich ot­cov

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

33 To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všet­kej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza.

Evanjelický

33 Toto je služba čeľadí Meráríov­cov pri všet­kej ich službe vo svätos­tán­ku pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona.

Ekumenický

33 Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.

Bible21

33 To bude služ­ba me­ra­rij­ských rodů při veškeré je­jich práci při Stanu setkávání pod ve­dením Ita­ma­ra, syna kněze Árona.“