Ekumenický4. Mojžišova4,33

4. Mojžišova 4:33

Numeri

Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.


Verš v kontexte

32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy i všet­ko náradie s celou ob­sluhou. Urobíte vec­ný súpis všet­kého, čo budú po­vin­ní nosiť. 33 Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 34 Mojžiš a Áron i kniežatá po­spolitos­ti spočítali Kehátov­cov podľa ich rodov a rodín

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

33 To bude služba čeľadí synov Meráriho čo do všet­kej ich služby v stáne shromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kňaza.

Evanjelický

33 Toto je služba čeľadí Meráríov­cov pri všet­kej ich službe vo svätos­tán­ku pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona.

Ekumenický

33 Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.

Bible21

33 To bude služ­ba me­ra­rij­ských rodů při veškeré je­jich práci při Stanu setkávání pod ve­dením Ita­ma­ra, syna kněze Árona.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček