RoháčekNáhum1,15

Náhum 1:15

Hľa, na vr­choch nohy toho, ktorý zves­tuje radost­né veci, toho, ktorý hlása po­koj. Sláv, Júda, svoje sláv­nos­ti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej ne­poj­de cez teba beliál; bude celý vy­plienený.


Verš v kontexte

13 Ale teraz už polámem jeho jar­mo a shodím s teba a tvoje putá po­tr­hám. 14 A Hos­podin pri­kázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvoj­ho mena; z domu tvoj­ho boha vy­plienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si naj­dený priľahký. 15 Hľa, na vr­choch nohy toho, ktorý zves­tuje radost­né veci, toho, ktorý hlása po­koj. Sláv, Júda, svoje sláv­nos­ti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej ne­poj­de cez teba beliál; bude celý vy­plienený.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľa, na vr­choch nohy toho, ktorý zves­tuje radost­né veci, toho, ktorý hlása po­koj. Sláv, Júda, svoje sláv­nos­ti, plň svoje sľuby! Lebo už viacej ne­poj­de cez teba beliál; bude celý vy­plienený.