RoháčekMatúš28,11

Matúš 28:11

Evanjelium podľa Matúša

A keď ony išly, tu hľa, nie­ktorí z tej stráže prišli do mes­ta a zves­tovali naj­vyšším kňazom všet­ko, čo sa stalo.


Verš v kontexte

10 Vtedy im po­vedal Ježiš: Neboj­te sa! Iďte, zves­tuj­te mojim bratom, aby od­išli do Galilee a tam ma uvidia. 11 A keď ony išly, tu hľa, nie­ktorí z tej stráže prišli do mes­ta a zves­tovali naj­vyšším kňazom všet­ko, čo sa stalo. 12 A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hod­ne peňazí

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď ony išly, tu hľa, nie­ktorí z tej stráže prišli do mes­ta a zves­tovali naj­vyšším kňazom všet­ko, čo sa stalo.

Evanjelický

11 Keď od­išli, aj­hľa, nie­ktorí zo stráže prišli do mes­ta a oznámili veľkňazom všet­ko, čo sa stalo.

Ekumenický

11 Keď sa ženy vzdialili, nie­ktorí zo stráže prišli do mes­ta a oznámili veľkňazom všet­ko, čo sa stalo.

Bible21

11 Za­tím­co že­ny od­cháze­ly, něk­teří ze stráže do­razi­li do měs­ta a ozná­mi­li vrch­ním kněžím všech­no, co se stalo.