RoháčekMatúš12,1

Matúš 12:1

Evanjelium podľa Matúša

Toho času išiel Ježiš v sobotu siatinami, a jeho učeníci súc hlad­ní začali tr­hať klasy a jesť.


Verš v kontexte

1 Toho času išiel Ježiš v sobotu siatinami, a jeho učeníci súc hlad­ní začali tr­hať klasy a jesť. 2 A keď to videli farize­ovia, po­vedali mu: Hľa, tvoji učeníci robia to, čo sa ne­pat­rí robiť v sobotu. 3 A on im po­vedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný, on i tí, ktorí boli s ním?

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho času išiel Ježiš v sobotu siatinami, a jeho učeníci súc hlad­ní začali tr­hať klasy a jesť.

Evanjelický

1 V ten is­tý čas išiel Ježiš v sobotu po­medzi obilie a učeníci boli hlad­ní; i začali tr­hať klasy a jesť.

Ekumenický

1 V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obil­né pole. Učeníci boli hlad­ní, a tak začali tr­hať klasy a jesť.

Bible21

1 Jednou v so­bo­tu Ježíš pro­cházel obi­lím. Jeho učedníci do­sta­li hlad, a tak za­ča­li tr­hat kla­sy a jíst.