RoháčekLukáš6,46

Lukáš 6:46

Evanjelium podľa Lukáša

A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím?


Verš v kontexte

45 Dob­rý človek z dob­rého po­kladu svoj­ho srd­ca vy­náša dob­ré, a zlý človek zo zlého po­kladu svoj­ho srd­ca vy­náša zlé; lebo čím je pre­pl­nené srd­ce, to hovoria jeho ús­ta. 46 A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím? 47 Každý, kto pri­chádza ku mne a čuje moje slová a činí ich - ukážem vám, komu je podob­ný.

späť na Lukáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

46 A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím?

Evanjelický

46 Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?

Ekumenický

46 Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím?

Bible21

46 Pro­č mi říká­te: ‚Pane, Pane,‘ když ne­dělá­te, co říkám?