Roháček3. Mojžišova7,26

3. Mojžišova 7:26

Leviticus

Ani nebudete jesť nijakej krvi ni­kde vo svojich byd­lis­kách, či je to krv vtáka a či ­krv hoväda.


Verš v kontexte

25 Lebo ktokoľvek by jedol tuk z hoväda, z ktorého obetúvajú ohňovú obeť Hos­podinovi, tá duša, ktorá by jed­la, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu. 26 Ani nebudete jesť nijakej krvi ni­kde vo svojich byd­lis­kách, či je to krv vtáka a či ­krv hoväda. 27 Nech by to bola ktorákoľvek duša človeka, ktorá by jed­la nejakú krv, tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.

späť na 3. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 Ani nebudete jesť nijakej krvi ni­kde vo svojich byd­lis­kách, či je to krv vtáka a či ­krv hoväda.

Evanjelický

26 Nijakú krv ne­smiete jesť v žiad­nom vašom byd­lis­ku, ani vtáčiu, ani zvieraciu.

Ekumenický

26 V žiadnom svojom byd­lis­ku nebudete jesť nijakú krv ani z vtáctva, ani z dobytka.

Bible21

26 V žádném ze svých příbytků ne­smí­te jíst žádnou krev – ať už z ptactva nebo z do­bytka.