RoháčekKazateľ10,13

Kazateľ 10:13

Počiat­kom slov jeho úst je bláznovstvo a kon­com jeho úst zlé šialen­stvo.


Verš v kontexte

12 Slová úst múd­reho sú ľúbez­né, ale rty bláz­na po­hl­tia jeho samého. 13 Počiat­kom slov jeho úst je bláznovstvo a kon­com jeho úst zlé šialen­stvo. 14 A blázon množí slová, kým človek ne­vie, čo bude; a to, čo bude po ňom, kto mu oznámi?

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Počiat­kom slov jeho úst je bláznovstvo a kon­com jeho úst zlé šialen­stvo.

Evanjelický

13 Počiatok slov jeho úst je bláz­nov­stvo, koniec jeho rečí je zlé šialen­stvo.

Ekumenický

13 Počiat­kom slov jeho úst je po­chabosť a koniec jeho rečí je zlé šialen­stvo.

Bible21

13 Hloupost je úvo­dem k jeho řeči, po ní násle­dují hroz­né ne­smys­ly;