RoháčekJózua18,19

Józua 18:19

A hranica prešla ku strane Bét-chog­ly na sever a hranica vy­chádzala pri jazyku Soľného mora, ob­ráteného na sever, pri južnom kon­ci Jor­dána. To bola hranica od juhu.


Verš v kontexte

18 A prešla ku strane na­proti rovine Arábe na sever a so­stupovala do Aráby. 19 A hranica prešla ku strane Bét-chog­ly na sever a hranica vy­chádzala pri jazyku Soľného mora, ob­ráteného na sever, pri južnom kon­ci Jor­dána. To bola hranica od juhu. 20 A Jor­dán ho ohraničoval po strane na východ. Toto je dedičs­tvo synov Ben­jaminových po jeho hraniciach do­okola, po ich čeľadiach.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A hranica prešla ku strane Bét-chog­ly na sever a hranica vy­chádzala pri jazyku Soľného mora, ob­ráteného na sever, pri južnom kon­ci Jor­dána. To bola hranica od juhu.

Evanjelický

19 Ďalej pre­chádza hranica sever­ne ku hrebeňu Bét-Chog­ly a končí pri sever­nom zálive Soľného mora, na južnom kon­ci Jor­dánu. To je južná hranica.

Ekumenický

19 Ďalej hranica pre­chádza na sever ku hrebeňu Bét-Chog­ly a končí sa pri sever­nom zálive Soľného mora, kde sa doň vlieva Jor­dán. To je južná hranica.

Bible21

19 Dále pokračuje přes se­verní svah Bet-chogly, než do­sáh­ne k se­verní­mu zá­livu Mrt­vého moře u jižního kon­ce Jordánu. To je jižní hranice.