RoháčekJoel1,14

Joel 1:14

Za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie, shromaždite starších, všet­kých obyvateľov zeme do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, a kričte k Hos­podinovi.


Verš v kontexte

13 Pre­pášte sa a nariekaj­te, kňazi! Kvíľte, svätos­lužob­níci ol­tára! Voj­dite, nocuj­te v smútočnom vreci, svätos­lužob­níci môj­ho Boha! Pre­tože bude odňatý obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu vášho Boha. 14 Za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie, shromaždite starších, všet­kých obyvateľov zeme do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, a kričte k Hos­podinovi. 15 Beda toho dňa! Lebo je blíz­ko deň Hos­podinov a prij­de od Všemohúceho jako lúpež.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie, shromaždite starších, všet­kých obyvateľov zeme do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, a kričte k Hos­podinovi.

Evanjelický

14 Za­sväťte pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o po­moc k Hos­podinovi!

Ekumenický

14 Vy­hlás­te po­svät­ný pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o pomoc k Hospodinovi!

Bible21

14 Vy­hlas­te půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařeši­nyi všech­ny obyva­te­le zemědo domu Hos­po­di­na, svého Boha, a po­jď­te vo­lat k Hos­po­di­nu!

RoháčekJoel1,14