EkumenickýJoel1,14

Joel 1:14

Vy­hlás­te po­svät­ný pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o pomoc k Hospodinovi!


Verš v kontexte

13 Kňazi, opášte sa a nariekaj­te! Vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár, kvíľte! Vstúp­te a nocuj­te v smútočnej vrecovine, služob­níci môj­ho Boha! Veď domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeta. 14 Vy­hlás­te po­svät­ný pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o pomoc k Hospodinovi! 15 Ach, čo to za deň, veď blíz­ko je deň Hos­podina! Príde ako skaza od Všemohúceho.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie, shromaždite starších, všet­kých obyvateľov zeme do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, a kričte k Hos­podinovi.

Evanjelický

14 Za­sväťte pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o po­moc k Hos­podinovi!

Ekumenický

14 Vy­hlás­te po­svät­ný pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o pomoc k Hospodinovi!

Bible21

14 Vy­hlas­te půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařeši­nyi všech­ny obyva­te­le zemědo domu Hos­po­di­na, svého Boha, a po­jď­te vo­lat k Hos­po­di­nu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček