RoháčekJán8,44

Ján 8:44

Evanjelium podľa Jána

Vy ste z otca diab­la a chcete robiť žiados­ti svoj­ho ot­ca. On bol vrahom od počiat­ku a ne­stál v prav­de, pre­tože niet v ňom prav­dy. Keď hovorí lož, hovorí zo svoj­ho vlast­ného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.


Verš v kontexte

43 Prečo ne­znáte mojej reči? Pre­to, že ne­môžete počúvať moje slovo. 44 Vy ste z otca diab­la a chcete robiť žiados­ti svoj­ho ot­ca. On bol vrahom od počiat­ku a ne­stál v prav­de, pre­tože niet v ňom prav­dy. Keď hovorí lož, hovorí zo svoj­ho vlast­ného, lebo je lhár a jej otec, otec lži. 45 Ale ja, pre­tože hovorím prav­du, ne­veríte mi.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

44 Vy ste z otca diab­la a chcete robiť žiados­ti svoj­ho ot­ca. On bol vrahom od počiat­ku a ne­stál v prav­de, pre­tože niet v ňom prav­dy. Keď hovorí lož, hovorí zo svoj­ho vlast­ného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.

Evanjelický

44 Vy ste z otca diab­la a žiados­ti svoj­ho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiat­ku a ne­stál v prav­de, lebo nieto v ňom prav­dy. Keď hovorí lož, hovorí zo svoj­ho vlast­ného, pre­tože je luhár a otec lži.

Ekumenický

44 Vaším ot­com je diabol a chcete pl­niť žiados­ti svoj­ho ot­ca. On bol od počiat­ku vrahom ľudí a ne­stál v pravde, lebo v ňom niet prav­dy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlast­né, pre­tože je luhár a otec lži.

Bible21

44 Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého ot­ce. Od počátku to byl vrah a ne­stál v prav­dě, pro­tože v něm prav­da není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, ne­boť je lhář a otec lži.

RoháčekJán8,44