RoháčekJán7,23

Ján 7:23

Evanjelium podľa Jána

Nuž ak v sobotu prijíma človek ob­riez­ku pre­to, aby nebol narušený zákon Mojžišov, na mňa sa tedy hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu?


Verš v kontexte

22 Veď to bol Mojžiš, k­torý vám vydal ob­riez­ku, nie že by bola od Mojžiša, ale od ot­cov; a v sobotu p­red­sa obrezujete človeka. 23 Nuž ak v sobotu prijíma človek ob­riez­ku pre­to, aby nebol narušený zákon Mojžišov, na mňa sa tedy hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu? 24 Ne­súďte podľa zo­vňajška, ale súďte spraved­livý súd!

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Nuž ak v sobotu prijíma človek ob­riez­ku pre­to, aby nebol narušený zákon Mojžišov, na mňa sa tedy hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu?

Evanjelický

23 Keď človek prij­me ob­riez­ku v sobotu, aby nebol porušený zákon Mojžišov, [prečo] sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?

Ekumenický

23 Ak človek prijíma ob­riez­ku v sobotu, aby sa ne­porušil Mojžišov zákon, prečo sa po­tom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?

Bible21

23 Může-li člověk v so­bo­tu při­jí­mat obřízku a ne­po­rušovat tím Mo­jžíšův Zákon, pro­č se na mě hněvá­te, že jsem v so­bo­tu uz­dravil ce­lého člověka?

RoháčekJán7,23