RoháčekJán3,16

Ján 3:16

Evanjelium podľa Jána

Lebo tak miloval Bôh svet, že svoj­ho jed­norodeného Syna dal, aby ni­kto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.


Verš v kontexte

15 aby ni­kto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svoj­ho jed­norodeného Syna dal, aby ni­kto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo ne­pos­lal Bôh na svet svoj­ho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skr­ze neho.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svoj­ho jed­norodeného Syna dal, aby ni­kto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Evanjelický

16 Lebo tak Boh miloval svet, že svoj­ho jed­norodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Ekumenický

16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj­ho jed­norodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Bible21

16 Ne­boť Bůh tak mi­loval svět, že dal svého jedno­ro­zeného Sy­na, aby žádný, kdo v něj věří, ne­za­hynul, ale měl věčný život.

RoháčekJán3,16