RoháčekJán10,30

Ján 10:30

Evanjelium podľa Jána

Ja a Otec sme jed­no.


Verš v kontexte

29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všet­kých, a ni­kto ich nemôže vy­trh­núť z ruky môj­ho Ot­ca. 30 Ja a Otec sme jed­no. 31 Vtedy zase zo­dvih­li Židia kamene, aby ho ukameňovali.

späť na Ján, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 Ja a Otec sme jed­no.

Evanjelický

30 Ja a Otec sme jed­no.

Ekumenický

30 Ja a Otec sme jed­no.

Bible21

30 Já a Otec jsme jedno.“

RoháčekJán10,30