RoháčekJán1,12

Ján 1:12

Evanjelium podľa Jána

Ale všet­kým, ktorí ho prijali, dal p­rávo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;


Verš v kontexte

11 Prišiel do svoj­ho vlast­ného, a jeho vlastní ho ne­prijali! 12 Ale všet­kým, ktorí ho prijali, dal p­rávo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 13 ktorí nie z kr­ví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale všet­kým, ktorí ho prijali, dal p­rávo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;

Evanjelický

12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,

Ekumenický

12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Bible21

12 Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Boží­mi dět­mi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.

RoháčekJán1,12