EkumenickýJán1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:12

Evanjelium podľa Jána

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;


Verš v kontexte

11 Do svoj­ho vlast­ného prišiel, ale jeho vlast­ní ho ne­prijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale všet­kým, ktorí ho prijali, dal p­rávo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;

Evanjelický

12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,

Ekumenický

12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Bible21

12 Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Boží­mi dět­mi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček