RoháčekJakubov2,7

Jakubov 2:7

Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krás­nemu a dob­rému menu, ktoré bolo vzývané nad vami?


Verš v kontexte

6 Ale vy ste zne­uc­tili chudob­ného! Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás po­tláčajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? 7 Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krás­nemu a dob­rému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? 8 Prav­da, ak pl­níte kráľov­ský zákon podľa Pís­ma: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba, dob­re robíte;

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krás­nemu a dob­rému menu, ktoré bolo vzývané nad vami?

Evanjelický

7 Či sa nie oni rúhajú sláv­nemu menu, ktoré bolo vy­slovené nad vami?

Ekumenický

7 Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami?

Bible21

7 Ne­rouhají se právě oni tomu vzácné­mu jménu, kterým jste označeni?