RoháčekJakubov2,19

Jakubov 2:19

Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dob­re robíš. Aj démoni veria a trasú sa.


Verš v kontexte

18 Ale nie­kto po­vie: Ty máš vieru a ja mám skut­ky. Ukáž mi svoju vieru bez skut­kov, a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skut­kov. 19 Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dob­re robíš. Aj démoni veria a trasú sa. 20 Ale či chceš zvedieť, ó, prázd­ny človeče, že viera bez skut­kov je mŕt­va?

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dob­re robíš. Aj démoni veria a trasú sa.

Evanjelický

19 Ty veríš, že Boh je jeden. Dob­re robíš. Aj démoni veria, ale sa desia.

Ekumenický

19 Ty veríš, že je jeden Boh, a dob­re robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa.

Bible21

19 Ty věříš, že je je­diný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i dé­mo­ni – a třesou se!