RoháčekIzaiáš51,14

Izaiáš 51:14

Zo­hnutý zajatý bude rých­le roz­pútaný a nezom­rie súc hodený do jamy ani nebude mať nedos­tat­ku svoj­ho chleba.


Verš v kontexte

13 A za­búdaš na Hos­podina, ktorý ťa učinil, ktorý roz­tiahol nebesia a založil zem, a vždyc­ky sa strachuješ, každý deň, prch­livos­ti toho, ktorý sužuje, hneď ako sa pri­práva hubiť? Ale kdeže je prch­livosť toho, ktorý sužuje? 14 Zo­hnutý zajatý bude rých­le roz­pútaný a nezom­rie súc hodený do jamy ani nebude mať nedos­tat­ku svoj­ho chleba. 15 Lebo veď ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý búrim more, takže hučia jeho vl­ny. Hos­podin Zá­stupov jeho meno!

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

14 Zo­hnutý zajatý bude rých­le roz­pútaný a nezom­rie súc hodený do jamy ani nebude mať nedos­tat­ku svoj­ho chleba.

Evanjelický

14 Sput­naný sa čo­skoro uvoľní, ne­pad­ne mŕt­vy do jamy a nebude mu chýbať chlieb.

Ekumenický

14 Spútaný sa náh­le oslobodí, nezom­rie v jame a nebude mu chýbať chlieb.

Bible21

14 Za­ja­tec bude brzy propuštěn;v té jámě to­tiž neumře, chléb mu už scházet ne­bu­de.