RoháčekIzaiáš1,9

Izaiáš 1:9

Keby nám Hos­podin Zá­stupov nebol zanechal niečo málo po­zos­tat­ku, boli by sme jako Sodoma, Gomore by sme boli podob­ní.


Verš v kontexte

8 kým dcéra Si­ona po­zos­tala jako búd­ka vo vinici a jako nočný úchylok na uhor­kovom poli, jako obľa­hnuté mes­to. 9 Keby nám Hos­podin Zá­stupov nebol zanechal niečo málo po­zos­tat­ku, boli by sme jako Sodoma, Gomore by sme boli podob­ní. 10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory!

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Keby nám Hos­podin Zá­stupov nebol zanechal niečo málo po­zos­tat­ku, boli by sme jako Sodoma, Gomore by sme boli podob­ní.

Evanjelický

9 Keby nám Hos­podin moc­nos­tí nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.

Ekumenický

9 Keby nám Hos­podin zá­stupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobali by sme sa Gomore.

Bible21

9 Kdy­by z nás Hos­po­din zástupůnene­chal aspoň hrstku naživu, už bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Go­mo­ra!