RoháčekIzaiáš1,10

Izaiáš 1:10

Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory!


Verš v kontexte

9 Keby nám Hos­podin Zá­stupov nebol zanechal niečo málo po­zos­tat­ku, boli by sme jako Sodoma, Gomore by sme boli podob­ní. 10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory! 11 Načože mi je to množstvo vašich bit­ných obetí? hovorí Hos­podin. Na­sýtil som sa zápal­ných obetí baranov i tuku vy­kŕmeného dobytka, a krvi jun­cov, oviec a kôz nie som žiados­tivý.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory!

Evanjelický

10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, kniežatá Sodomy, na­slúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory!

Ekumenický

10 Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha.

Bible21

10 Slyš­te slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení naše­ho Boha, lide Go­mo­ry: