RoháčekIzaiáš1,19

Izaiáš 1:19

Ak budete chcieť a budete po­slúchať, budete jesť dob­ré veci zeme.


Verš v kontexte

18 Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hos­podin: Keby boly vaše hriechy jako šar­lát, budú biele jako sneh; keby boly čer­vené jako čer­vec, d­vak­rát farbený, budú jako vl­na. 19 Ak budete chcieť a budete po­slúchať, budete jesť dob­ré veci zeme. 20 Ale jest­li sa budete vzpečovať a po­stavíte sa na od­por, budete požraní od meča, lebo ús­ta Hos­podinove hovorily.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ak budete chcieť a budete po­slúchať, budete jesť dob­ré veci zeme.

Evanjelický

19 Ak ste po­voľní a po­slúch­nete, okúsite dob­ro krajiny.

Ekumenický

19 Ak budete ochot­ne po­slúchať, budete jesť dob­ré dary zeme.

Bible21

19 Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země.