EvanjelickýIzaiáš1,19

Izaiáš 1:19

Ak ste po­voľní a po­slúch­nete, okúsite dob­ro krajiny.


Verš v kontexte

18 Poďte len a súďme sa - vraví Hos­podin. Ak sú vaše hriechy ako šar­lát, môžu zbelieť na sneh; ak sú čer­vené ako pur­pur, môžu byť ako vl­na. 19 Ak ste po­voľní a po­slúch­nete, okúsite dob­ro krajiny. 20 Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ús­ta Hos­podinove hovorili.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ak budete chcieť a budete po­slúchať, budete jesť dob­ré veci zeme.

Evanjelický

19 Ak ste po­voľní a po­slúch­nete, okúsite dob­ro krajiny.

Ekumenický

19 Ak budete ochot­ne po­slúchať, budete jesť dob­ré dary zeme.

Bible21

19 Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země.