RoháčekIzaiáš1,12

Izaiáš 1:12

Keď pri­chádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje ná­dvoria?


Verš v kontexte

11 Načože mi je to množstvo vašich bit­ných obetí? hovorí Hos­podin. Na­sýtil som sa zápal­ných obetí baranov i tuku vy­kŕmeného dobytka, a krvi jun­cov, oviec a kôz nie som žiados­tivý. 12 Keď pri­chádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje ná­dvoria? 13 Nedonášaj­te viacej obil­ných darov klam­ných: kadivo mi je ohav­nosťou; čo do nov­mesiaca soboty a svolávania shromaždenia, ne­môžem z­niesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď pri­chádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje ná­dvoria?

Evanjelický

12 Keď sa pri­chádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje ná­dvoria?

Ekumenický

12 Keď pri­chádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje ná­dvoria?

Bible21

12 Že se mi vůbec chodí­te ukazovat! Kdo si mys­lí­te, že o to stojí, abyste šlapa­li po mých nádvořích?