RoháčekGalatským5,22

Galatským 5:22

Ale ovocím Ducha je lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, dob­rota, dob­rotivosť, ver­nosť, krot­kosť a zdržanlivosť;


Verš v kontexte

21 závisť, vraždy, opils­tvá, hodovania a tomu podob­né, čo vám pred­povedám, ako som už aj prv po­vedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľov­stva. 22 Ale ovocím Ducha je lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, dob­rota, dob­rotivosť, ver­nosť, krot­kosť a zdržanlivosť; 23 proti takým veciam nieto zákona.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale ovocím Ducha je lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, dob­rota, dob­rotivosť, ver­nosť, krot­kosť a zdržanlivosť;

Evanjelický

22 Ale ovocie Ducha je: lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, nežnosť, dob­rotivosť, ver­nosť,

Ekumenický

22 No ovocie Ducha je lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, lás­kavosť, dob­rota, ver­nosť,

Bible21

22 Ovo­cem Du­cha je pak lás­ka, ra­dost, pokoj, trpě­livost, las­kavost, dob­ro­ta, věrnost,