RoháčekGalatským2,20

Galatským 2:20

S Kris­tom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kris­tus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma za­miloval a vy­dal sám seba za mňa.


Verš v kontexte

19 Lebo ja som skr­ze zákon zo­mrel zákonu, aby som žil Bohu. 20 S Kris­tom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kris­tus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma za­miloval a vy­dal sám seba za mňa. 21 Ne­pohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spraved­livosť skr­ze zákon, tedy Kris­tus nadar­mo zo­mrel.

späť na Galatským, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 S Kris­tom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kris­tus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma za­miloval a vy­dal sám seba za mňa.

Evanjelický

20 a nežijem už ja, ale žije vo mne Kris­tus. A na­koľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma za­miloval a seba samého vy­dal za mňa.

Ekumenický

20 Už nežijem ja, ale žije vo mne Kris­tus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vy­dal seba samého za mňa.

Bible21

20 Jsem ukřižován s Kri­stem. Neži­ji už já – Kri­stus ži­je ve mně! Svůj život v tom­to těle ži­ji ve víře v Božího Sy­na, který si mě za­mi­loval a vy­dal za mě sám se­be.