RoháčekFilemonovi1,5

Filemonovi 1:5

počujúc o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a na­proti všet­kým svätým,


Verš v kontexte

4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich mod­lit­bách, 5 počujúc o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a na­proti všet­kým svätým, 6 aby obecen­stvo tvojej viery bolo účin­né po­znaním všet­kého dob­rého, ktoré je vo vás cieľom Kris­ta Ježiša.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 počujúc o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a na­proti všet­kým svätým,

Evanjelický

5 lebo počúvam o tvojej lás­ke a ver­nos­ti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všet­kým svätým ,

Ekumenický

5 keď počúvam o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dob­ro všet­kých svätých.

Bible21

5 ne­boť se do­slýchám o tvé víře v Pá­na Ježíše a lás­ce ke všem svatým.