RoháčekEzechiel32,31

Ezechiel 32:31

Tých uvidí fara­on a po­teší sa i so všet­kým svojím množs­tvom; mečom po­bití budú faraon i všet­ko jeho voj­sko, hovorí Pán Hos­podin,


Verš v kontexte

30 Tam kniežatá severa, všet­ky, koľko ich bolo, i všet­ci Sidon­ci, ktorí sos­túpili s po­bitými, so svojím strachom han­biac sa za svoje hr­din­stvo a budú ležať, ne­ob­rezan­ci, s po­bitými od meča a ponesú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy. 31 Tých uvidí fara­on a po­teší sa i so všet­kým svojím množs­tvom; mečom po­bití budú faraon i všet­ko jeho voj­sko, hovorí Pán Hos­podin, 32 pre­tože som bol pus­til jeho strach v zemi živých, a tak bude položený ležať medzi ne­ob­rezan­cami s po­bitými od meča, fara­on i všet­ko jeho množs­tvo, hovorí Pán Hos­podin.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

31 Tých uvidí fara­on a po­teší sa i so všet­kým svojím množs­tvom; mečom po­bití budú faraon i všet­ko jeho voj­sko, hovorí Pán Hos­podin,

Evanjelický

31 Tých­to uvidí faraón a po­teší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho voj­sko sú mečom po­bití - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

31 Tých­to uvidí faraón a po­teší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho voj­sko sú mečom po­bití — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

31 Až je fa­rao s ce­lým svým voj­s­kem uvi­dí, do­jde útě­chy nad vše­mi svý­mi horda­mi po­bi­tý­mi mečem, praví Panovník Hos­po­din.